Välkommen

Välkommen till sidan Fotograferaerotik.se,

för dig som är intresserad av erotik på bild.

Det här är en sida som handlar om att ta erotiska bilder. Vi har valt att skriva den ur perspektivet att man har en partner som man vill ta bilder på och tillsammans med, men vi tror säkert att det finns en hel del att ta till vara på även för dig som vill fotografera dig själv, som har olika modeller som hjälper till vid olika fotograferingar, eller som bara är intresserad av erotikfoto.

Vi har försökt att dela upp informationen i olika ämnen, eller delar, i ett något sånär kronologisk ordning. Du når de olika sidorna genom menyn ovan.

Erotikfoto – Vad man bör tänka på och komma överens om innan man börjar med erotikfoto etc.

Kroppen – Några tips om hur man visar det man vill visa, döljer det man vill dölja och annat som är bra att tänka på.

Kläder – Hur kan man använda kläder och underkläder? Hur blir kläderna en naturlig del av ett tema vid erotikfoto?

Kameratillbehör – Prylarna du kanske inte behöver, men som gör det hela mycket enklare och slutresultatet så mycket bättre.

Fototeknik – Små tips om hur du ställer in kameran för att uppnå vissa effekter.

IMG_5211

Erotisk bild

Erotik

Vad är då erotik? Många tycker att erotik och porr är samma sak, men där går meningarna isär. Vi och många andra anser att erotiken innehåller ett större mått sensualism och mindre vulgära närbildskildringar av kön. Man brukar ofta säga att en erotisk bild lämnar något lite över till den egna fantasin. Syftet är dock detsamma, att väcka lust och underhålla betraktaren. Vår avsikt är att visa upp erotiska bilder på sidan, som på ett eller annat sätt hör ihop med ämnet. Vi hoppas att inga bilder ska väcka anstöt, och om du känner att risken finns att du inte uppskattar bilderna så hoppas vi att du lämnar sidan.

Wikipedias definition av erotik:
Erotik, från den grekiske guden Eros, är sexualitet som lägger tonvikten på de sinnliga, sensuella aspekterna av kärlekslivet. Konstnärliga skildringar av erotik kallas erotica.

Erotiska skildringar i bild och text i historien

Ända sedan flera tusen år tillbaka har vi människor drivits av lusten, och att beskriva den har därför varit viktigt för oss. Det finns kvarlämningar av grottmålningar som är erotiska. Under romartiden, när orgier och ett depraverat leverne var vanligt bland överklassen, fanns det många författare som levde på att skriva erotiska skildringar. I lämningarna efter staden Pompeji, som begravdes i samband med ett utbrott från vulkanen Vesuvius år 79 e.kr, har man funnit ett antal erotiska väggmålningar. Ett annat exempel på tidiga historiska skildringar av kärlek och erotik är Kama Sutra, det indiska storverket om njutning som sammanställdes redan år 300 e.kr. Kama Sutra är en säljande bok ännu idag, 1700 år senare.

Även de folksagor som berättades i medeltidens Europa hade erotiska inslag. När dessa nedtecknades, av bland andra bröderna Grimm, så utelämnades de erotiska delarna. Orsaken var rädsla att bli påkommen, då kyrkan fortfarande hade stor makt över folket och rättssystemet. 1500-talsförfattaren Pietro Aretino brukar kallas för den förste europeiske pornografen.

Den erotiska bilden var från början tecknade bilder. Senare kom kopparsticken och i början av 1900-talet slog fotografin igenom. Bilderna kunde därigenom lättare mångfaldigas och säljas. Då uppstod ett tydligare ekonomiskt intresse, vilket för alltid förändrade industrin.

Även inom den traditionella konsten, både i form av målningar, skulpturer och fotografier, har viss nakenhet alltid förekommit. Skillnaden är liten, gränsen hårfin och har genom historien varit uppe för ändlös debatt. Vår egen subjektiva tolkning är dock att nakenhet i konsten i allmänhet inte ska skapa sexuell lust, vilket är hela anledningen till pornografins och den erotiska bildens existens.

Porr, sex och erotik är några av de absolut största ämnena på internet idag. Det finns siffror som säger att så mycket som var fjärde sökning på Google har med sex eller porr att göra. Enligt Wikipedia görs det varje dag 68 miljoner sökningar som innehåller det engelska ordet porn.

Vi hälsar dig välkommen till oss och hoppas att du ska finna något läsvärt på sidan. Lämna gärna en kommentar!

Senaste uppdatering: Nya bilder